Η εταιρεία ARTIVA  – Cultural Management & Advertising ιδρύθηκε με σκοπό τη μελέτη, την οργάνωση και τη διαχείριση Φεστιβάλ και άλλων ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς και πανελληνίου χαρακτήρα.  Η ARTIVA – Cultural management & Advertising αναπτύσσεται στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης και της οργάνωσης πολιτιστικών δράσεων περικλείοντας την διαφήμιση ως μέσο εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου σκοπού αλλά και ως μεμονωμένη δραστηριότητα.  Όσον αφορά στον κλάδο του πολιτισμού και των τεχνών, η  ARTIVA  ειδικεύεται στο marketing και την επικοινωνία, αναλαμβάνει τμήματα και project διεθνών πολιτιστικών διοργανώσεων καθώς και τη διοργάνωση μεμονωμένων πολιτιστικών δράσεων & εκδηλώσεων.

Το Ναύπλιο αλλά και η ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας λόγω της γεωγραφικής θέσης αλλά και της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς κατείχε ανέκαθεν μια εξέχουσα θέση όσον αφορά δράσεις τουριστικού, ιστορικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.  Η ARTIVA αντιλαμβανόμενη την ανάγκη για συνέχιση της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης του Ναυπλίου αλλά και της Πελοποννήσου γενικότερα αναλαμβάνει με σεβασμό, επαγγελματισμό και συνέπεια δράσεις που προάγουν την τέχνη και τον πολιτισμό.

Αρμοδιότητες της εταιρείας αφορούν:

  • Προτάσεις Δράσεων & Ανάπτυξη Συνεργασιών
  • Σχεδιασμός Δράσεων (οικονομικός & οργανωτικός)
  • Εξεύρεση πόρων – Χορηγίες
  • Συντονισμός υλοποίησης δράσεων
  • Προβολή & Επικοινωνία
  • Marketing & Δημόσιες Σχέσεις
  • Οργάνωση & Παραγωγή
  • Επιμέλεια έντυπου/ ηλεκτρονικού υλικού
  • Διαχείριση Φιλοξενίας