Η εταιρεία ARTIVA  αναλαμβάνει να προσθέσει κύρος και αξιοπιστία στην εταιρεία σας με ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής , διαφήμισης και προώθησης .

Η ARTIVA αναδεικνύει πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις και γίνεται ο άρρηκτος συνδετικός κρίκος μεταξύ φορέων του πολιτισμού και του επιχειρηματικού κόσμου.  Η υποστήριξη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων με τη μορφή της χορηγίας βρίσκεται στις προτεραιότητες της ARTIVA. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με ανάλογους φορείς του Δημοσίου (Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρειες, Δήμους, Δημοτικές επιχειρήσεις πολιτισμού) αλλά και με συλλόγους – σωματεία για την οργάνωση και παραγωγή δράσεων με υψηλή αισθητική και σεβασμό προς τους συνεργάτες της και τον πολιτισμό.